جلد نشریه
Poster
شماره‌های پیشین نشریه
اطلاعیه ها
امروز : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
صاحب امتیاز
شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز : موسسه آموزش عالی آپادانا

مدیر مسئول : دکتر آیدا مخترع

سردبیر : دکتر علی اصغر حاتمی

 هیات تحریریه :

دکتر محمدرسول آهنگران

● دکتر حسن حق شناس

● دکتر علی اصغر حاتمی

● دکتر سید مجتبی واعظی

● دکتر آیدا مخترع

● دکتر ابراهیم عباسی

● دکتر محمدجواد سامی

● دکتر جواد صالحی

● دکتر افشین جعفری

● دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

● دکتر علیرضا تقی پور

● دکتر ابولفضل علیشاهی قلعه جوقی

● دکتر حسین آل کجباف

● دکتر حسن خسروی

● دکتر حسین آقایی جنت مکان

● دکتر عبدالکريم شاحيدر

● دکتر علی غلامعلی

 

حامیان علمی
پایگاه های نمایه نشریه
civilica