اطلاعات نشریه

اطلاعات نشریه:

نشریه علمی تخصصی تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق موسسه آموزش عالی آپادانا در سال 1400 به موجب مجوز شماره 87510  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است.

هدف این نشریه کشف و گسترش مرزهای علم حقوق در تعامل با سایر حوزه‌ها با رویکرد میان رشته‌ای است و همچنین تطبیق آموزه‌های حقوقی با دیگر رشته‌های مرتبط است.