راهنمای نویسندگان

مقاله از لحاظ شیوه نگارش، بایستی ساختاری استوار داشته ‌باشد و ادبیات حقوقی در آن رعایت شده باشد.

فایل مقاله تحت فرمت word با پسوند  docx, doc به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم شود:

1- عنوان اصلی مقاله تا حد امکان کوتاه و گویا باشد و ایده اصلی مقاله را نشان دهد و برای خواننده قابل درک باشد.

2- مشخصات نویسندگان باید شامل نام و نام خانوادگی و وابستگی آنان و آدرس پست الکترونیک باشد.

3- چکیده فارسی و انگلیسی حداقل 100 و حداکثر 250 کلمه . در یک پاراگراف تنظیم شود و بایستی حاوی سوال پژوهش، فرضیه یا یافته‌های پژوهش، روش پژوهش و هدف پژوهش باشد.‌(چکیده فارسی در ابتدا و چکیده انگلیسی در پایان مقاله ارائه شود.)

3- کلید واژه ها: کلید واژه ها باید بین 4 تا 8 کلمه و اشاره کننده به مفاهیم اصلی مقاله باشد.

4- مقدمه : شامل طرح موضوع و بیان مساله، پیشینه‌ی تحقیق، بیان هدف، سوال، فرضیه و سازماندهی پژوهش باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

5- متن اصلی: شامل اصل موضوع و تحلیل های نویسنده برای تبیین مطلب می آید.

6- نتیجه‌گیری: نتیجه گیری بایستی نتایج تحقیق و یافته های نویسنده باشد.

7- منابع: تلاش شود در مقاله از منابع اصیل و معتبر علمی و بروز استفاده شود و استناد به وب سایت هایی مانند ویکی پدیا و مانند آن درست نیست. همچنین استناد به وبلاگ ها وسایت‌های بدون هویت از ارزش علمی مقاله می کاهد. توصیه می شود تا حد امکان از منابع جدید استفاده شود.

ضوابط استناد:

تمام اراجاعات دورن متنی و برون متنی به شیوه Apa  انجام گردد.

 در این مجله از شیوه استناد درون متنی استفاده می‌شود و نویسنده بایستی بلافاصله پس از نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم منبع مورد استفاده را ذکر کند.

  ارجاع‌های درون متن به نحوه Apa تنظیم شود:

- داخل پرانتز به ترتیب؛ نام خانوادگی نویسنده، سال و صفحه. به‌طور مثال: (زرین‌کوب، 1373: 254).

 -ارجاع های اینترنتی و  ارجاع به گزارش ها: (نام خانوادگی نویسنده، سال).

-و در مواردی که فاقد نویسنده مشخص باشد: (نام سایت یا موسسه، سال).

-در مواردی که به منبع قبل و یا پیشین استناد شده، مشخصات منبع تکرار شود و از آوردن همان، پیشین و یا Ibid و غیره خودداری شود.

 فهرست منابع در انتهای مقاله به ترتیب: کتب، مقالات، اسناد، آراء و... دسته بندی شده و بر اساس حروف الفبا مرتب شوند:

  - کتاب: نام خانوادگی (شهرت) ، نام نویسنده، سال انتشار (داخل پرانتز)، نام کتاب ( Bold )، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: ناشر.

  نمونه: کاتوزیان‌، ناصر (1396)، درس‌هایی از عقود معین تهران: انتشارات گنج دانش.

  - مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار (داخل پرانتز)، «عنوان مقاله (در گیومه)»، نام نشریه‌(Bold)، دوره / سال، شماره‌ی مجله ، صفحات شروع تا پایانی.

  نمونه: حسنی، جواد(1399)،‌ «فرسایش خاک» مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره چهارم، صص21-47.

  - سایت‌های اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام نویسنده، (سال)، « عنوان مطلب (داخل گیومه)»، تاریخ مشاهده (درون پرانتز) در: لینک مطلب.

در صورتی که منبع مورد استناد فاقد نام نویسنده باشد، نام سایت یا موسسه، (سال)  عنوان مطلب «داخل گیومه» تاریخ مشاهده (‌درون پرانتز) در: لینک مطلب.

توجه: درون متن مقاله به هیچ عنوان لینک اینترنتی قرار نگیرد.

در صورت استناد به چند منبع ازیک نویسنده، مشخصات نویسنده تکرار شود.

توجه: استناد دهی به مقالات منتشر شده این مجله در شماره‌های قبلی، در اولویت بخشی ارسال مقاله به داوری موثر واقع می‌شود.

- از به کار بردن عناوینی نظیر دکتر، مهندس ، آقا و خانم و... در درون متن پرهیز شود. 

 اسامی خاص، اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در پاورقی آورده شود.

شرایط شکلی

- حاشیه‌های صفحات از سمت راست و چپ صفحه 3 سانتیمتر و حاشیه بالا و پایین صفحه 4 سانتی‌متر باشد.

- حاشیه صفحه برای چکیده از چپ وراست 5/5 سانتی‌متر و همراه با کلید واژه‌ها در یک صفحه مجزا بیاید.

- اندازه‌های قلم :

عنوان مقاله فارسی

16 توپر

B Nazanin

اسامی نویسندگان فارسی

13 توپر

B Nazanin

مشخصات نویسندگان فارسی

11 نازک

Times   New Roman

نشانی پست الکترونیکی نوسندگان

10 نازک

Times   New Roman

متن چکیده فارسی

12 نازک

B Nazanin

تیترهای داخل متن

12 توپر

B Nazanin

متن

13 نازک

B Nazanin

پانویس فارسی

11 نازک

B Nazanin

پانویس لاتین

9 نازک

Times   New Roman

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

11 توپر

B Nazanin

منابع فارسی

11 نازک

B Nazanin

منابع لاتین

9 نازک

Times   New Roman

چکیده انگلیسی

10 نازک

Times   New Roman

 

- عناوین مقاله به شیوه عددی شماره گذاری شود.‌(مقدمه و نتیجه گیری شماره گذاری نشود)

- عنوان‌های اصلی مقاله به صورت وسط چین در یک سطر مجزا با یک سطر فاصله از پاراگراف قبل ارائه شود. عنوان‌های فرعی از سرسطر آغاز و در یک سطر مجزا آورده شوند و عنوان‌های جزئی‌تر در ابتدای سطر و مطالب در ادامه آن آورده شود.

- نگارش مقاله بر اساس‌«دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.