دوره 1، شماره 3، 1400، صفحات 44 - 55
نویسندگان : امید صفری * و ارسلان کوشا و ابوالفضل عالیزاده

چکیده :
ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی‌ترین ابزار تربیت در ارتقاء سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره‌ گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می‌باشد که اطلاعات آن به شیوه اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می‌دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه‌ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل‌های مهم در جامعه می‌تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش‌پذیری و مشارکت مردم، آشنا‌سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه‌های جمعی می‌باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.

کلمات کلیدی :
سياست‌جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، سازمان مردم‌نهاد، جرایم و تخلفات ورزشي، ورزش


مشاهده مقاله
71
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۰