دوره 1، شماره 3، 1400، صفحات 16 - 28
نویسندگان : محمد جواد سامی * و الهام درکی

چکیده :
حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه‌های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی اقتصاد‌دانان است. قرارداد فاینانس با بانک‌های خارجی می‌تواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله می‌باشد.در حال حاضر بیشتر بنگاه‌های تولیدی کشور با این معضل بزرگ مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیت‌های فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری حل مسایل مالی این‌گونه پیمان‌ها می‌باشد. عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه‌ و بازگرداندن وام‌ طرف دیگر ماجرا است، باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه‌هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام‌ را بموقع پرداخت کرد. مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی‌ ارزی برای کشور به بار آورد، هرگاه مدیریت پروژه‌ کارا باشد می‌توان از این منابع درست استفاده کرده، ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به بررسی رابطه فاینانس با سرمایه‌گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

کلمات کلیدی :
اقتصاد، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس، موانع حقوق


مشاهده مقاله
72
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۰