کد مقاله را وارد کنید !
اعضای هیات تحریریه
دکتر آیدا مخترع

مدیر مسئول


دکتر آیدا مخترع


استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حقوق

dr.mokhtare@apadana.ac.ir

دکتر علی اصغر حاتمی

سردبیر


دکتر علی اصغر حاتمی


دانشیار، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حقوق

dr.hatami@apadana.ac.ir

دکتر محمدرسول آهنگران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرسول آهنگران


استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

ahangaran@ut.ac.ir

دکتر علی اصغر حاتمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر حاتمی


دانشیار، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حقوق

dr.hatami@apadana.ac.ir

دکتر سید مجتبی واعظی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مجتبی واعظی


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شیراز

حقوق عمومی

mvaezi@shirazu.ac.ir

دکتر افشین جعفری

اعضای هیات تحریریه


دکتر افشین جعفری


دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل

jafariafshin@yahoo.com

دکتر جعفر کوشا

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر کوشا


هیئت علمی-دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی

J_Kousha@sbu.ac.ir

دکتر علیرضا تقی پور

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا تقی پور


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا

حقوق

a.taghipour@basu.ac.ir

دکتر ابولفضل علیشاهی قلعه جوقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابولفضل علیشاهی قلعه جوقی


دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه یاسوج

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Alishahi@mail.yu.ac.ir

دکتر حسین آقایی جنت مکان

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین آقایی جنت مکان


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران اهواز

حقوق

housein_aghaei@yahoo.com

دکتر حسن حق شناس

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسن حق شناس


استاد گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

روانشناسی بالینی

Hashenas@gmail.com

دکتر جواد صالحی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

حقوق

Javadsalehi@pnu.ac.ir

دکتر ابراهیم عباسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر ابراهیم عباسی


دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

e.abbassi.ir@gmail.com

دکتر حسین آل کجباف

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسین آل کجباف


دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

حقوق

hossein_alekajbaf@yahoo.com

دکتر مصطفی السان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مصطفی السان


هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری

m_elsan@sbu.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران

حقوق

eshams@ut.ac.ir

دکتر محمد ساردوئی نسب

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد ساردوئی نسب


هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

دانشیار حقوق خصوصی

sardoeinasab@ut.ac.ir

دکتر حسن خسروی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسن خسروی


دانشیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

حقوق

hkh.be82@yahoo.com

دکتر آیدا مخترع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر آیدا مخترع


استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حقوق

dr.mokhtare@apadana.ac.ir

دکتر محمدجواد سامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمدجواد سامی


استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

حقوق جزا و کلام اسلامی

mjsami430@gmail.com

دکتر عبدالکريم شاحيدر

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عبدالکريم شاحيدر


استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

حقوق

ashaheydar1400@pnu.ac.ir

دکتر بهنام رستگاری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر بهنام رستگاری


استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حقوق بین الملل عمومی

behnam.rastegari@shirazu.ac.ir

دکتر علی غلامعلی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی غلامعلی


استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

حقوق

aligholamalipour@gmail.com

مهندس قاسم کشاورزی

مدیر داخلی


مهندس قاسم کشاورزی


مدیر فرهنگی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

معماری

yanoor1010@yahoo.com

دکتر کبری منصوری زاده

ویراستار انگلیسی


دکتر کبری منصوری زاده


مدیر روابط بین الملل، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

زبان انگلیسی

k.mansourizadeh@apadana.ac.ir

مهندس قاسم کشاورزی

ویراستار علمی


مهندس قاسم کشاورزی


مدیر فرهنگی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

معماری

yanoor1010@yahoo.com

مرضیه بارانی

طراح جلد و صفحه آرا


مرضیه بارانی


کارشناسی، گروه هنر و معماری، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

ارتباط تصویری

m.barani@apadana.ac.ir

بازدید امروز
17
بازدید دیروز
250
بازدید کل
130,040
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !