کد مقاله را وارد کنید !
تطبیق قاعده غرور(برقواعد اتلاف،تسبیب و لا ضرر در حقوق جزایی ایران)
دوره 1، شماره 3، 1400، صفحات 1 - 10
نویسندگان : محمدجواد سامي * 1

1 دانشيار، موسسه آموزش عالي آپادانا، شيراز،ایران

چکیده :
يكي از اهداف اجتماعی انسان‏ها رسيدن به كمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است . دانشمندان این رشته به، شیوه‏های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درك و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله غرری دور نگه داشته شوند. بديهي است كه ارایه کننده این مباحث بايد به علوم مورد نياز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنايي داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده لاضرر را درك و آن ‏را بيان و به دیگران منتقل ‏نمايد. سوال مطرح این‏که، متخصص این رشته چگونه می‏تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه اصولی خسارت‏های پیش‏رو را با درك مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده غرور و اتلاف از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق ارایه می‏شود. اين پژوهش به روش كتابخانه‏اي، با تحليل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می‏پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعدحقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می‏کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور با تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان مي‏دهد كه دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این‏رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. در این مقاله ضمن استفاده از شیوه‏های تحلیل زبانی برآنیم که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش‌های تکراری نتیجه مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری‌ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.
کلمات کلیدی :
اتلاف،تسبیب،خسارت، قاعده غرور، لاضرر
بازدید امروز
987
بازدید دیروز
290
بازدید کل
35,674
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !